Barrett Özofagusu

Barrett Özofagusu tanısı endoskopi sırasında yemek borusunda şüphelenilen yerden alınan biyopsilerin patoloji laboratuarında incelemesi sırasında mideye ait kolumnar epitel hücrelerin görülmesiyle konur. Tıpdaki son düşüncelere göre ise Barrett sadece endoskopik bir tanıdır ve mide ile özofagus bileşkesinden özofagusa doğru dilcik şeklinde çıkıntı olması tanı için yeterlidir. 

Barrett hastalığı uzun süreli reflüde görülebilir. Mide içindeki asit ve safranın ve pankreas ve safra enzimlerinin etkisi, inlett patchli hastalar da (bakınız resimler bölümü), total gastrektomili hastaların bazılarında, helikobacter pylori enfeksiyonu, bazı kemoterapetik ilaçlarlarla takiben Barrett gelişebilir. Barrett özofagusu, endoskopik takip gerektiren bir hastalıktır.

Patolojik incelemede gözlenen intestinal metaplazi hali yemek borusunda adenokanser gelişme riskiyle birliktedir. Doğru tanı konması için yemek borusundan biyopsilerin doğru yerden alınmış olması gereklidir, yemek borusunun altı yerine hemen yakındaki mide kısmından biyopsiler (Z-çizgisi altından) alınması yanlış tanı konmasına neden olur (kısa segment Barrett hariç). Barrett özofagusu, endoskopik incelemede 3 cm'den uzun veya kısa olmasına göre uzun veya kısa segment Barrett olarak 2 ayrı formda bulunur. Patolojik inceleme sırasında Barrettli hastada eğer displazi görülürse bu ya düşük veya yüksek dereceli displazi olabilir. Barrettli hastada yemek borusu kanseri gelişme riski %2, düşük dereceli Barretli (low grade) displazili hastada %7, high grade'li Barrettli displazili hastaysa bu oran %22'dir. Barretli hastalarda karşılaşılan yemek borusu kanserlerinin %75'i çıkartılabilir sınırlarda,%25 ise çıkartılamayacak durumdadır. Bu nedenlerle ilk tanı konduğu zaman yılda 2 kez endoskopi yapılıp yemek borusunun altından 1 cm aralıklarla 4 kadrandan multipl sayıda biyopsiler alınmalıdır. Eğer low grade displazi saptanırsa ilk sene 2 kez aralıkla endoskopik biyopsiler tekrarlanmalıdır, 1.sene sonunda normalse, 2 sene aralıklarla endoskopi tekrarlanmalıdır. Eğer incelemede high grade displazi saptanırsa, bu preparatın 2 başka uzman patolog tarafında da ayrıca değerlendirilmesi gereklidir. Eğer displazi yemek borusu içinde bir çok yerde görüldüyse cerrahi tedavi, high grade fokal se her 3 ayda bir endoskopik takip yapılır veya tedavi olarak endoskopik mukozal rezeksiyon veya operasyon yapılmalıdır. Displazisi olmayan Barrettli hastada takip olarak ilk sene 6 ay arayla endoskopik biyopsiler alınır. Neticelerde displazi saptanmazsa 3 yıl aralarla hasta takibe alınmalıdır.    

Yakın zamanda yapılan bir çalışmada Barrett özofagusunda kanserden hayatını kaybetme riski toplumdaki Barrett olmayan hastalardan hiç farklı bulunmamıştır. Ama Barrettli hastalarda yemek borusu kanserinden hayatını kaybetme riski normallere göre %4.7 daha fazla bulunmuştur.

Tedavi olarak; bazı alışkanlıkların değiştirilmesi (gece boş mideyle yatmak, kilo vermek, yatağın baş tarafını bir fazla yastıkla yükseltmek, mideyi tıkabasa yemekle doldurmamak, kahve, çikolata, narenciyeler, domates, ıtırlı sebzeler: nane, kekik, tere, maydonoz vs kaçınmak) ve PPI grubu asit azaltıcı ilaçlar ve antiasit ilaçların kullanımına ilaveten fotodinamik tedavi, mukozal ablasyon tedavisi, cerrahi tedavi seçeneklerinden sizin için uygun olanını doktorunuz size önerecektir. uzun vadede cerrahi tedavinin çok fazla etkili olmadığı operasyona rağmen Barrett gelişebildiği gözlenmiştir.