SIK SORULAN SORULAR

Yutma Güçlüğü Varsa Ne Yapmalıyım?

Birçok nedenle (kanser, enfeksiyon, nörolojik sebepler, yabancı cisim kaçması, inflamasyon gibi) yutma güçlüğü gelişebilir. Bunların araştırılması ve “özofagus” adı verilen yemek borusunun incelenmesi gereklidir. Bunun için mutlaka bir gastroenteroloji değerlendirmesi gereklidir. İnceleme için özofago-gastroskopi, özofajial manometri testleri, baryumlu özofagus grafisi gibi tetkikler gerebilir.  


Hiatal Herni Nedir?

Hiatal herni (mide fıtığı) midenin bir kısmının göğüs kafesine (normalde olmaması gereken bir durum) kayması durumudur. Genellikle, kilolu ve yaşlı kişlerde görülür. Bu hastalar da geğirme ve reflü şikâyetleri sıktır. Tedavisi tıbbi veya cerrahi olabilir.


Reflü Nedir?

Mide asit, safra ve muhteviyatının yemek borusuna geri kaçmasıyla ortaya çıkan, hastalarda ekşime, yanma, göğüs ağrısı, ses kısıklığı, sık olarak boğazı temizleme isteği ve bazı hastalarda astım tablosu (akciğere mide asidinin kaçması) ile kendini gösteren bir tablodur. İnsanlarda normal olarak haftada 2–3 kez reflü olabilir. Yemek borusu mukozası mide mukozası gibi asite dayanıklı tabakalar içermez, bu nedenle şikâyetler ortaya çıkar. Tedavisi genelde tıbbidir bazen cerrahi önlemlerle hasta rahatlayabilir. 

 

Özofajit Nedir?
En sık olarak virüsler, yanlışlıkla veya intihar amacıyla içilen yakıcı maddeler ve ilaçların yemek borusuna lokal tesiriyle ortaya çıkan ağrılı yutma şikâyetidir.

Barreth Özofajiti Nedir?
Barreth özofajiti uzun süreli olarak mide asitinin yemek borusunu yakması ile gelişen bir durumdur, sonunda yemek borusunda bağırsak tipi hücreler ortaya çıkar. Barrett özofajiti olan hastalarda nadiren kötü huylu hücrelere dönüşüm olabilir. Bu hastalarda yemek boru kanseri gelişme riski normal topluma göre 40 misli fazladır. Normal toplumda ise yemek borusu kanser gelişme riski oldukça azdır. Bu neden Barretth özofajiti tanılı hastalarda gastroskopi ile takip gereklidir.

Özofagial Manometri Testi Neden Gereklidir?
Eğer yemek borusunun düzgün çalışmasında bozukluk ve buna bağlı olarak yutma güçlüğü şikâyetiniz varsa veya size reflü için operasyon düşünülüyorsa bu testi yaptırmanız sizden istenebilir. Bu test yemek borusunun basınçlarını ölçerek düzgün çalışıp çalışmadığı hakkında bilgi verir.


Ph’metri Testi Nedir?

Yemek borusunda mide asitinin reflüsünü varlığını gösterme işlemindir. 24 saat süreyle bir kateter yemek borunuzda kalarak, belinize bağlı bir monitörle asit reflüsü sıklığı kayıt edilerek doktorunuz tarafından değerlendirilir.

Baharatlı Gıdalar Yersem Ülser Gelişir mi?
Bu çok eskiden beri bilinen yanlış bir düşüncedir. Siz ne yerseniz ve yaparsanız yapın eğer gelişecekse ülser gelişir. Ülser geliştikten sonra baharatlı gıdalar şikâyetlerinizi arttırabilir. Ülser en sık H. Pilori isimli bakteri veya NSAİD denilen romatizmal ağrılar için kullanılan ilaçları takiben ve çok nadiren aşırı streslerden sonra (fiziki ve psikolojik stresler) gelişmektedir.

Helikobakter Pilori İçin En Doğru Test Hangisidir?
H. Pilori (HP), en sık ülser ve gastrit sebeplerinden biridir. Bunun en doğru tanısı endoskopi ile alınan biyopsiyle konur (gold standart). Kan testi süregelen veya tedavi sonunda geçirilmiş enfeksiyonu ayırt edemez. Dışkı testi, kan testine göre teşhis doğruluğu açısından biraz daha değerlidir (Gaitada HPSA). Nefeste HP varlığını gösteren üre-nefes testi (İNFAİ test) ise teşhiste gaitada HPSA testinden daha değerlidir. HP, üre denen maddeyi amonyağa çevirir ve amonyak mideden kana sonrada akciğer ve solunumla nefese geçer, bu test nefeste amonyak varlığını gösterme prensibine dayalıdır. HP için verilen tedaviyi takiben dışkı testi 2 ay sonra, nefes testi ise 1 ay sonra yapılmalıdır.

 

H. Pilori Tedavisi Başarısız Olabilir mi?
Evet. Bu bakteri bazen uygulanan antibiyotiklere karşı dirençli olabilir. Bunun içinde yeni tedavi rejimleri geliştirilmiştir. Günümüzde normalde anti-HP tedavisi en az 10 gün ve 2 li antibiyotikle yapılmalıdır. HP için kullanılan ilaçlara karşı bu bakteri tarafından direnç (ilaca cevapsızlık) sıklıkla artmaktadır. Bunun için doktorunuza müracaat ediniz.

Mide Operasyonu Geçirdim, Yemeklerden Sonra Fenalık Hissediyorum, Neden?

Bazen mide operasyonlarından hemen sonra veya yıllar sonra ortaya çıkan bu durum ortaya çıkabilir (Dumping sendromu). Bu durumda doktorunuza danışmalısınız.

Karaciğerin Görevi Nedir?
Karaciğer, vücudumuz için gerekli olan proteinlerin, kanda pıhtılaşma ve savunma maddelerinin üretim yeri olduğu gibi zararlı maddelerin atıldığı bir fabrikadır.

Karaciğer Büyümesi Nedir?
Karaciğer boyutunun normalin üstüne çıkmasıdır. Bu durum doktorunuzun muayenesi ile anlaşılabileceği gibi ultrason, tomografi gibi görüntüleme yöntemleri ile de anlaşılır. Bunun çok değişik sebepleri vardır, tedavileri de sebebe yönelik olur.

Karaciğerimde Yağlanma Varmış, Ne Yapmalıyım?
Bir gastroenterologa görünmelisiniz çünkü karaciğer yağlanması olan hastaların %15’inde ileriki hayatında ciddi karaciğer rahatsızlıkları ortaya çıkmaktadır. Genelde yağsız diyet, kilo verme ve egzersiz tedavisi ile karaciğer yağlanması giderilmektedir. Steatohepatit ise karaciğerde yağlanma sonucunda ortaya çıkan yıkım durumudur.

Alkolik Karaciğer Hastalığı Nedir?
Uzun süre ve çok miktarda alkol kullanımına bağlı ortaya çıkan karaciğerde yıkım ve yeniden yapımla seyreden, hepatit den siroza kadar değişen bir tablodur. Sirozun ortaya çıkması için gerekli süre ve miktar erkek ve kadınlar için değişkendir. Genellikle minimum 8–10 sene günde 40 gram alkol alınımı karaciğer tahribatına neden olur ancak kadınlarda bu süre ve miktar çok daha azdır.  

Siroz Nedir?
Karaciğerin ileri derecede bozulmasıyla işlevlerini yerine getirememesi sonucu ortaya çıkan klinik tablodur. Hastanın karnı kurbağa karnı gibi su toplar, bacakları şişer, gözde sarılık başlar, yemek borusunda varisler gelişir. Sirozlu hastaların devamlı bakım ve takibi gereklidir.


Ascit Nedir?

Karaciğer veya karaciğer dışı sebeplere bağlı olarak hastanın karnında su toplanması halidir.

Özofagus Varisi Nedir?
Yemek borusundaki kan damarlarının oldukça genişleyip düğme ya da paketler oluşturmasına özofagus varisi denir. Sindirim sonucu emilen kanın önce karaciğere oradan da kalp ve dokuları gitmesi gerekirken ilerlemiş karaciğer rahatsızlığından dolayı tersine dönerek yemek borusu venlerine kanalize olmasıyla ortaya çıkarlar ve hayatı tehlikeye sokan kanamalara sebep olabilirler. Kanamalar hiçbir sebep yokken bile kendi kendine gelişebilir.

Karaciğer Koması Nedir?
İlerlemiş karaciğer hastalıklarından kaynaklanan koma halidir. Karaciğer hastalarında kanama, ishal ve bazı ilaçların kullanımına bağlı su ve elektrolit kayıpları, aşırı proteinli beslenme, vücuttaki diğer enfeksiyonlar gibi sebeplerle hasta komaya girebilir. Genellikle medikal tedavi ile hasta komadan çıkabilir.

Otoimmün Hepatit Nedir?
İnsan vücudunun bir takım maddelere karşı ürettiği bazı antikorların karaciğerde devam eden zararlanma yapması ile ortaya çıkan, bayanlar da daha sık görülen bir tablodur.

İshal Oldum, Ne Zaman Gastroenteroloji Uzmanını Aramalıyım?
İshal genellikle birkaç gün içinde ya kendiliğinden ya da diyet ve bazı ilaçlarla düzelir. Eğer 3 haftadan uzun sürdüyse, kanlı dışkılamayla birlikteyse, şiddetli ağrılarla birlikteyse, kilo kaybı ve vücuttan su ve tuz kaybı bulguları varsa (halsizlik, dalgınlık, deri ve mukozalarda kuruma), idrar miktarında azalma başladıysa, yüksek ateş varsa veya antibiyotik tedavisini takiben ishal geliştiyse doktoru aramalısınız

Sarılık Nedir?
Karaciğer tarafından oluşturulan billirübin denilen maddenin safraya akamaması veya vücutta normalden fazla üretilmesi ile ortaya çıkan deri ve mukozalarda sararmayla seyreden bir klinik tablodur. En sık hepatit yapan mikroplar, safra kese ve yollarının taş, tümör gibi nedenlerle tıkanması ortaya çıkabileceği gibi kan hastalıkları vs. gibi diğer nedenlerle ortaya çıkabilir. Tedavileri de sebebe göre değişmektedir. 

Kronik Hepatit Nedir?
6 aydan uzun süren karaciğer iltihaplanması durumudur ve yıllarca sürerse bazen karaciğer sirozuna çevrilebilen bu hastalık gastroenterolojinin konusudur. 

Toksik Hepatit Nedir?
Karaciğer hücrelerinde zararlanma yapan bazı ilaçlar (Haloten gibi narkoz maddeleri vs), kimyasal maddeler (ağır metaller vs) veya besin zehirlerinin (mantar vs) alınımı sonunda ortaya çıkan, biyokimyasal tetkiklerde bozulmadan sarılık, bulantı ve kusmalar ve karaciğer komasına dek değişen tabloyla seyreden klinik bir durumdur. İlaca bağlı olanlar, genellikle ilacın kesilmesi ile 3 haftada kendiliğinden düzelirler, bazen hastane tedavisi gerektirir. 


Hangi Tür İlaçlar Karaciğerde Tahribat Yapar?

Bilinen her çeşit ilaç karaciğerde tahribat yapabilir. Bu aslında bizim genetik yapımızla ilişkili, şansa bağlı bir meseledir. İlacın alınma süresi ve miktarı da önemli faktörlerdir.  


Hamilelik Döneminde Karaciğer Hastalıkları Olabilir mi?

Evet, gebeliğin her döneminde gerek gebeliğe bağlı gerek diğer bilinen tüm nedenlere bağlı karaciğer rahatsızlıkları gelişebilir, bunlardan bazıları hayati tehlike taşır ve hatta gebelik sonlandırılabilir.


Safra Kese Taşım Varmış Ne Yapmalıyım?

Genellikle hiçbir yapmanıza gerek yoktur. Eğer her yemekten sonra karın ağrıları, bulantı kusmalar  varsa, tıkanma sarılığına sebep oluyorsa, üşüme, titreme, ateş, bulantı, kusmalar veya safra kese delinmesi gibi kolesistit ataklarına neden oluyorsa şikâyetler geliştiyse cerrahi tedavi planlanabilir, genelde sadece yağlı yemeklerden uzak durmak yeterlidir.


Tıkanma Sarılığı Nedir?

Safranın akması gereken yöne akamaması, kana karışması ile ortaya çıkan bir durumdur. Bu akışı engelleyen taş, tümör, lenf bezi basısı, karaciğer içindeki kitlesel lezyonların safra yollarına veya kesesine olan basısıyla ortaya çıkar. Bazı durumlarda tedavi cerrahidir.


Pankreatit Nedir?

Pankreasın değişik nedenlerle inflamasyonu sonucu bu organa ait enzimlerin pankreas içinde ve kana karışıp komşu ve uzak organlarda (kalp böbrekler vs) tahribat yapması ile ortaya çıkan nadir bir hastalık tablosudur. Bazı virüsler, alkol, safra yolları taşlarının pankreas kanalını tıkaması ile gelişen bu tabloda pankreas içinde kanama, enfeksiyon ve kist gelişimi olabilir. Hastalık akut ve kronik olabilir. Şiddetli kusmalar, karın ağrısı ve ateş şikâyetleri ön plandadır. Hastalık genellikle kendiliğinden düzelmesine rağmen bazen de hayatı tehdit eden hastane tedavisi gereken ciddi durumlar da gelişebilir.


Hemorroidler Tehlikeli midir?

Hemorroid, makatta (rektum) bulunan kirli kan damarlarının makatın içinde veya dışında ya da her ikisinde birden düğmeleşmesi ve paketler oluşturması durumudur. Genellikle tehlikeli değildirler bazen çok şiddetli kanamalara sebep olabilirler veya bazen bu damarların içinde pıhtılaşmalar olur. Genellikle ılık su oturma banyoları, fitil veya lokal pomadlar tedavide yeterlidir. Bazen cerrahi tedaviler (operasyon, band ligasyonu), lazer, enfraruj veya kriyoterapi tedavileride denenebilir.


Dışkıda Kan Gördüm, Ne Yapmalıyım?

Hemorroidlerden olsa bile kanama gördüğünüzde kanamanın orijinin saptanması için doktorunuza müracaat etmelisiniz. Enfeksiyonlar, bağırsak içindeki polipler, tümörler, damarsal lezyonlar, divertiküller ve birçok başka sebep kanamalar yapabilir. Tedavi teşhise göre değişir. 


Divertiküler Hastalık Nedir?

Özellikle yaşlılarda görülen bir durumdur. Bağırsak duvardaki zayıf noktalardan bağırsak duvarından dışarı doğru olan bağırsağın tüm tabakalarını kapsayan eldiven parmağı şeklindeki çıkıntılardır. Bağırsak içi basıncını arttıran uzun süreli kabızlıkta sık olarak gelişir.


Mezenter İskemisi Nedir?

Bağırsak duvarının beslenmesi bağırsak damarlarının taşıdığı kanla olur, bu kan miktarında azalma veya dolaşımda yavaşlama olursa mezenter iskemisi gelişir. Genellikle yaşlılarda görülen, yemeklerden sonra gelişen karın ağrıları oluşur. Hastalık ilerlerse bağırsak nekrozu gelişir.

İnflamatuar Bağırsak Hastalıkları (Ülseratif Kolit ve Crohn Hastalığı) Nedir?
Sebebi kesin olarak bilinmeyen, yaşam boyu süren, zaman zaman düzelme ve kötüleşmelerle seyreden, vücudun yaptığı bazı koruyucu maddelerin bağırsağın “katlarına veya bazı yapı taşlarına tahribat oluşturmasıyla seyreden hastalıklardır. Ülseratif kolitte bağırsağın mukoza tabakası, Crohn hastalığında ise tüm katları hastalığa tutulur. Ateş, kanlı ishal, karın ağrısı ve besinlerin emilim bozukluğu sonunda gelişen bazı maddelerin eksikliklerin yarattığı klinik tablo vardır.

Amipli Dizanteri Nedir?
Kanlı, buruntulu ve uzun süren ishale neden olabilen, mikroskobik bir parazit tarafından oluşturulan hastalık tablosudur. Parazit, bağırsak duvarı ve hücrelerin içine yerleşerek antibiyotiklerin etkilerinden kendisini korur. Ülkemizde sık olarak gözlenmektedir. Ülseratif kolit denilen inflamatuar bağırsak hastalığında sık olarak ikincil olarak yerleşen bir parazittir. 

Tüberkülozis Bağırsağı Etkileyebilir mi?
Evet. Genellikle, ileum adı verilen ince bağırsağın son kısımlarında bazende kalın bağırsakta tüberküloz bakterisi yerleşerek kilo kaybı, karın ağrısı, bağırsak kanamaları vs gibi bulgulara sebep olabilir. Tüberküloz mikrobu buraya akciğer enfeksiyonu olan hastada balgamın yutulmasıyla, kana karışarak bağırsaklara gelmesiyle veya ağız yoluyla alınan enfekte besinlerle direkt olarak gelip yerleşebilir. 

Polip Nedir?
Normalde olmaması gereken, bağırsak içine doğru gelişen saplı ya da sapsız olabilen çıkıntılardır. Genellikle %75’i iyi huyludur ve takip gerektirmezler, %25 kadarı ise kötü huyludur ve yerinde bırakılırsa, kolonoskopiyle çıkarılmazlarsa 7–8 yılda, nadirde olsa kalın bağırsak kanserine dönüşebilirler. İyi veya kötü huylu olmaları kolonoskopi ile çıkarılıp patolog tarafından rapor edilerek anlaşılır. Bulgu olarak makattan kanamaya neden olabilirler veya görüntüleme tetkikleri sırasında tesadüfen bulunacak şekilde (kolonoskopi, baryumlu grafi, MR vs.) şikâyetsiz kalabilirler veya gaitada gizli kan testinin pozitif çıkma sebep araştırması ile bulunurlar. Tüm bağırsak sistemi içinde polip gelişimi olabilir. Polip gelişme oranı yaşla birlikte artar. Eğer bir kişide kolonoskopik incelemeyle adenomatöz polip bulunup çıkarıldıysa, 3 yıl sonra kolonoskopi tekrarı gereklidir. Ailesinde adenomatöz polip bulunan bir kişi varsa bundan 5–7 yaş küçük diğer fertlerde de kolonoskopik inceleme gereklidir. 

Bir Aile Ferdinde Bağırsak Kanseri Çıktıysa?
Diğer aile fertleri kanser çıkan ferdin kanser çıkma yaşından 10 yaş önce kolonoskopik incelemeye başlamalıdır.

Ailevi Kalın Bağırsak Kanseri Var mı?
Evet, bazı kalın bağırsak kanserleri ailevi özellik gösterir (Lynch sendromu, familial adenomatöz polipoizis sendromları vs gibi) ve bu aile fertlerinde çok genç yaşlardan itibaren kolonoskopik incelemeler başlatılır.

Uzun Süreden Beri Laksatif Kullanıyorum?
Uzun süre laksatif kullananlarda kabızlık başlayabilir.

GASTROSKOPİ ANİMASYONU
KADIKÖY ENDOSKOPİ MERKEZİ

" Bu web sayfasındaki bilgiler sadece bilgilendirmek amaçlıdır, başka amaçla kullanılmamalıdır "

Bugün
49
Toplam
2723812