RESİMLER
Amebik Kolit
Anal Fissür
Anjiodisplaziler
Barrett Özofajiti
Brünneroma
Condyloma Accuminata
Crohn Hastalığı
Çölyak Hastalığı
Divertiküler Hastalık
Endometriozis Koli
Familial Adenomatöz Polipozis
Hemoroid (Basur)
İnlett Patch
Kalın Barsak Kanseri
Kandidal Özofajit
Koresif Özofajit
Mide Kanaması
Mide Kanseri
Mide, Gastrit
Mide, İndetermine Ülser
Midede Bezoar (Yabancı Cisim)
Midede Erozif Gastrit
Mideye Dıştan Bası
Oksiyur (Kıl Kurdu)
Özofagus Varisleri
Pill Özofajit (ilaçlarla gelişen özofajit)
Plummer Wilson Sendromu
Polipler
Poliplerin Çıkarılması İşlemi
Reflü Hastalığı
Schaltzky Halkası
Soliter Rektal Ülser
Submukozal Tümörler
Ülser
Ülseratif Kolit
Virütik Özofajit
Watermelon Stomach
Yemek Borusu Darlıkları
Zollinger Ellison Sendromu
Kalın Barsak Kanseri

Barsak kanseri dünyada 3. büyük sıklıkta görülen bir kanserdir. Erken tanı ve tedavisi fertlere ve ülkelere oldukça ucuza mal olmaktadır. Erken tanı kolonoskopik incelemeyle konulur. Hiç sebep yokken dışkıda kan gelmesi, ishal ve kabızlık şikayetleriyle birlikte kilo kaybı veya ailede kolon kanseri/polip öyküsü varsa mutlaka gastroenteroloji uzmanına gidilmeli ve kolonoskopik inceleme yaptırılmalıdır. En sık olarak barsak içinde poliplerden oluşmaktadırlar (Not: poliplerin 3/4'ü iyi huyludur, 1/4'ü kötü huyludur, kötü huylu olanlarında çok az bir kısmı 7-8 sene sonra kansere dönüşür), polipler bu nedenle kolonoskopi sırasında görülürse mutlaka polipektomi işlemi ile çıkarılmalıdır. Eğer, yaşınız 40’ı aştıysa hiçbir şikayetiniz olmasa bile her 5-10 yılda bir kolonoskopik inceleme ve 2 yılda bir gaitada gizli kan testi yaptırmalısınız. ilk iki resimde kalın barsak lümenini kapatan kanser kitlesinin resimleri görülmektedir. Son resimde ise, dışkıdan kan gelmesi şikayeti ile müracat eden hastada rektumda 10.cm'de başlayan ülsere kanser kitlesi görülmektedir.   

 

" Bu web sayfasındaki bilgiler sadece bilgilendirmek amaçlıdır, başka amaçla kullanılmamalıdır "

Bugün
49
Toplam
2723812