RESİMLER
Amebik Kolit
Anal Fissür
Anjiodisplaziler
Barrett Özofajiti
Brünneroma
Condyloma Accuminata
Crohn Hastalığı
Çölyak Hastalığı
Divertiküler Hastalık
Endometriozis Koli
Familial Adenomatöz Polipozis
Hemoroid (Basur)
İnlett Patch
Kalın Barsak Kanseri
Kandidal Özofajit
Koresif Özofajit
Mide Kanaması
Mide Kanseri
Mide, Gastrit
Mide, İndetermine Ülser
Midede Bezoar (Yabancı Cisim)
Midede Erozif Gastrit
Mideye Dıştan Bası
Oksiyur (Kıl Kurdu)
Özofagus Varisleri
Pill Özofajit (ilaçlarla gelişen özofajit)
Plummer Wilson Sendromu
Polipler
Poliplerin Çıkarılması İşlemi
Reflü Hastalığı
Schaltzky Halkası
Soliter Rektal Ülser
Submukozal Tümörler
Ülser
Ülseratif Kolit
Virütik Özofajit
Watermelon Stomach
Yemek Borusu Darlıkları
Zollinger Ellison Sendromu
Ülseratif Kolit
Ülseratif Kolit, kalın barsağın bütün uzunluğunca veya sadece bir kısmında, mukoza tabakasını tutan, zaman zaman düzelmeler ve alevlenmelerle kendini gösteren bir hastalıktır. Hastalarda kanlı ve mukuslu ishal şikayeti vardır. Dışkı sayısı günde 20-30'lara kadar artabilir. Şikayetler bazen aylarca devam edebilir ve hastanede yatırılarak tedavi gerektirebilir. Bu hastalar belirli aralıklarla endoskopik ve klinik takiplere gelmek zorundadır. Aşağıdaki 1-2 ve 3. resimlerde kolonoskopik inceleme sırasında rastlanan barsak mukozasındaki ülserler görülmektedir. 4. resimde ise uzun süreli ülseratif koliti olan hastalarda gelişebilen inflamatuar polipler (psödopolip; bunların gerçek poliplerle alakası yoktur) gözlenmektedir. 5 resimde ise ülseratif kolitli bir hastadaki psödopolipi görmektesiniz.
 

" Bu web sayfasındaki bilgiler sadece bilgilendirmek amaçlıdır, başka amaçla kullanılmamalıdır "

Bugün
20
Toplam
2714475