RESİMLER
Amebik Kolit
Anal Fissür
Anjiodisplaziler
Barrett Özofajiti
Brünneroma
Condyloma Accuminata
Crohn Hastalığı
Çölyak Hastalığı
Divertiküler Hastalık
Endometriozis Koli
Familial Adenomatöz Polipozis
Hemoroid (Basur)
İnlett Patch
Kalın Barsak Kanseri
Kandidal Özofajit
Koresif Özofajit
Mide Kanaması
Mide Kanseri
Mide, Gastrit
Mide, İndetermine Ülser
Midede Bezoar (Yabancı Cisim)
Midede Erozif Gastrit
Mideye Dıştan Bası
Oksiyur (Kıl Kurdu)
Özofagus Varisleri
Pill Özofajit (ilaçlarla gelişen özofajit)
Plummer Wilson Sendromu
Polipler
Poliplerin Çıkarılması İşlemi
Reflü Hastalığı
Schaltzky Halkası
Soliter Rektal Ülser
Submukozal Tümörler
Ülser
Ülseratif Kolit
Virütik Özofajit
Watermelon Stomach
Yemek Borusu Darlıkları
Zollinger Ellison Sendromu
Plummer Wilson Sendromu
Uzun süreli demir eksikliği anemisi olan bazı kişilerde yemek borusunun üst tarafında gelişen ve yenilen besinlerin aşağı ilerlemesini engelleyen sert bir zar oluşur ve yutma güçlüğüne neden olur. Bu duruma Plummer Wilson sendromu adı verilir. Endoskopik inceleme sırasında endoskopi aleti aşağı itilirken bu zar perfore edilir ve tedavide yapılmış olur. Bazen zar çok sert olabilir ve bujilerle dilatasyon gerekebilir. Ayrıca demir tedavisi de verilmelidir. 
 

" Bu web sayfasındaki bilgiler sadece bilgilendirmek amaçlıdır, başka amaçla kullanılmamalıdır "

Bugün
25
Toplam
2723788