RESİMLER
Amebik Kolit
Anal Fissür
Anjiodisplaziler
Barrett Özofajiti
Brünneroma
Condyloma Accuminata
Crohn Hastalığı
Çölyak Hastalığı
Divertiküler Hastalık
Endometriozis Koli
Familial Adenomatöz Polipozis
Hemoroid (Basur)
İnlett Patch
Kalın Barsak Kanseri
Kandidal Özofajit
Koresif Özofajit
Mide Kanaması
Mide Kanseri
Mide, Gastrit
Mide, İndetermine Ülser
Midede Bezoar (Yabancı Cisim)
Midede Erozif Gastrit
Mideye Dıştan Bası
Oksiyur (Kıl Kurdu)
Özofagus Varisleri
Pill Özofajit (ilaçlarla gelişen özofajit)
Plummer Wilson Sendromu
Polipler
Poliplerin Çıkarılması İşlemi
Reflü Hastalığı
Schaltzky Halkası
Soliter Rektal Ülser
Submukozal Tümörler
Ülser
Ülseratif Kolit
Virütik Özofajit
Watermelon Stomach
Yemek Borusu Darlıkları
Zollinger Ellison Sendromu
Ülser

Mide veya on iki parmak bağırsağının mukozasında başlayıp kas tabakasına doğru uzanım gösteren yüzeyel veya derin yaralara ülser denilir. Çok değişik nedenlerle oluşur; aşırı asit üretimi, asite karşı koruyucu olan mukus maddesinin yetersiz kalması, Helikobakter Pilori adlı bakterinin etkisi, aşırı stres veya romatizma ilaçlarının kullanımını takiben vs. Şikayet olarak midede ekşime, yanma, üst karın bölgesinde ağrı, kusmalar olabildiği gibi bazen mide kanaması ve delinmelere sebep olarak hastanede tıbbi veya cerrahi tedavi gerektirebilir. Hiçbir şikayeti olmadığı halde kanamayla hastaneye müracat eden sessiz ülseri olan hastalar oldukça çoktur. Midenin radyolojik tetkiki; baryumlu mide grafileri de bazen tanı koymada yetersiz kalmakta ve endoskopik inceleme istenmektedir. En kesin tanı endoskopik incelemeyle konulur. On ülser hastasının birinde kanama veya delinme gibi komplikasyonlar gelişebilir. Çoğu hasta ülser kanamasını ayakta ve haberi olmadan geçirir, sadece dışkı renginin siyahlaştığını, hafif bir halsizliği olduğunu farkeder. Bazende hastada şok yaratabilecek ciddi kanamalar olur ve bu durum mutlaka hastanede takip ve tedavi gerektirir. Çok nadiren de sadece cerrahi yolla durabilecek ciddi kanamalar olabilir. Gastroskopi sırasında ülser kanamalarına rastlanırsa midede olan bu kanamalar genellikle skleroterapi işlemiyle durdurulabilir. Bazen ülser ilerleyip öyle derinleşirki kas tabakasını aşarak mide duvarının delinmesine ve mide içindekilerin karın içine dolmasına neden olur. Ülser nedeniyle gelişen mide delinmeleri ise mutlaka cerrahi tedavi gerektirir.

 

" Bu web sayfasındaki bilgiler sadece bilgilendirmek amaçlıdır, başka amaçla kullanılmamalıdır "

Bugün
37
Toplam
2723800