RESİMLER
Amebik Kolit
Anal Fissür
Anjiodisplaziler
Barrett Özofajiti
Brünneroma
Condyloma Accuminata
Crohn Hastalığı
Çölyak Hastalığı
Divertiküler Hastalık
Endometriozis Koli
Familial Adenomatöz Polipozis
Hemoroid (Basur)
İnlett Patch
Kalın Barsak Kanseri
Kandidal Özofajit
Koresif Özofajit
Mide Kanaması
Mide Kanseri
Mide, Gastrit
Mide, İndetermine Ülser
Midede Bezoar (Yabancı Cisim)
Midede Erozif Gastrit
Mideye Dıştan Bası
Oksiyur (Kıl Kurdu)
Özofagus Varisleri
Pill Özofajit (ilaçlarla gelişen özofajit)
Plummer Wilson Sendromu
Polipler
Poliplerin Çıkarılması İşlemi
Reflü Hastalığı
Schaltzky Halkası
Soliter Rektal Ülser
Submukozal Tümörler
Ülser
Ülseratif Kolit
Virütik Özofajit
Watermelon Stomach
Yemek Borusu Darlıkları
Zollinger Ellison Sendromu
Submukozal Tümörler

Submukozal tümörler mide, ince ve kalın barsakta rastlanabilen bir grup iyi huylu tümörlerdir.

İlk resimde tekrarlayan mide kanamaları şikayeti olan gelen genç bir erkek hastanın midesinde endoskopi ile karşılaştığımız manzarayı görüyorsunuz. Resimde enine yarısı kesilmiş bir elma büyüklüğünde ülsere submukozal tümör görülmektedir. Bu hasta panik bir hasta olduğu için ve daha önce 5 kez farklı zamanlar içinde endoskopi işlemini iyi tolere edemememesi nedeniyle iyi endoskopik değerlendirme yapılamamış ve tanısı konamamış. Bu hasta opere oldu ve mükerrer kanamalardan kurtuldu.  

Granüler Hücreli Tümör; lipom (yağ bezesi) görünümünde, 5-40 mm büyüklüğe ulaşabilen, biyopsi forsepsi ile dokunulduğunda lipomdan daha sert izlenim veren, nadir de olsa kötü huylu dönüşüm gözlenebilen submukozal kitlelerdir. Endoskopi sırasında tesadüfen rastlanır, patolojik değerlendirme ve özel boyama (immünohistokimyasal boyalarla) teknikleri ile tanısı konulur. Polipektomi ile genellikle tedavi olurlar (3. resim).    

Lipom: yağ bezesi demektir. Bazı insanlarda deri altında yağlar lokal olarak birikerek topaklar oluşturur ve bunlar elle hissedilebilir. Buna benzer eğer barsak içinde de yağ bezeleri oluşabilir, bunlarda lipomdur. Kolonoskopiyle sarı renkli, yumuşak mukoza altı kitleler veya polipoid yapılar oluştururlar. Alınan biyopsilerin patoloji laboratuarında incelenmesiyle tanı konur (2 ve 4. resim). 

5. resimde ise bir hastanın midesi içinde düzgün kenarlı, bazen ülserleşerek kanama nedeni olabilen submukozal (mukoza altı dokudan kaynaklanan) iyi huylu tümörü görmektesiniz. Patolojik incelemede bunun kas tabakasından kaynaklandığı anlaşıldı (Leioyomyoma).

 

" Bu web sayfasındaki bilgiler sadece bilgilendirmek amaçlıdır, başka amaçla kullanılmamalıdır "

Bugün
67
Toplam
2706689