RESİMLER
Amebik Kolit
Anal Fissür
Anjiodisplaziler
Barrett Özofajiti
Brünneroma
Condyloma Accuminata
Crohn Hastalığı
Çölyak Hastalığı
Divertiküler Hastalık
Endometriozis Koli
Familial Adenomatöz Polipozis
Hemoroid (Basur)
İnlett Patch
Kalın Barsak Kanseri
Kandidal Özofajit
Koresif Özofajit
Mide Kanaması
Mide Kanseri
Mide, Gastrit
Mide, İndetermine Ülser
Midede Bezoar (Yabancı Cisim)
Midede Erozif Gastrit
Mideye Dıştan Bası
Oksiyur (Kıl Kurdu)
Özofagus Varisleri
Pill Özofajit (ilaçlarla gelişen özofajit)
Plummer Wilson Sendromu
Polipler
Poliplerin Çıkarılması İşlemi
Reflü Hastalığı
Schaltzky Halkası
Soliter Rektal Ülser
Submukozal Tümörler
Ülser
Ülseratif Kolit
Virütik Özofajit
Watermelon Stomach
Yemek Borusu Darlıkları
Zollinger Ellison Sendromu
İnlett Patch
Yemek borusunun (özofagus) üst tarafında lokalize mide mukozasının bulunması durumudur. Toplumda % 6-10 sıklıkta gözlenir. Genellikle emriyonal hayatta bir kısım mide hücrelerinin yemek borusunda kalması ve normal yerine inmemesiyle görülebileceği gibi, korosif maddeler içimini takiben veya reflü özofajit seyrinde gözlenebilir. Bu lezyonlar nadiren Barreth özofajitine dönüşebilir. Tedavide; reflü özofajit tedavisi veya ablazyon tedavileri yapılabilir
 

" Bu web sayfasındaki bilgiler sadece bilgilendirmek amaçlıdır, başka amaçla kullanılmamalıdır "

Bugün
29
Toplam
2714484