RESİMLER
Amebik Kolit
Anal Fissür
Anjiodisplaziler
Barrett Özofajiti
Brünneroma
Condyloma Accuminata
Crohn Hastalığı
Çölyak Hastalığı
Divertiküler Hastalık
Endometriozis Koli
Familial Adenomatöz Polipozis
Hemoroid (Basur)
İnlett Patch
Kalın Barsak Kanseri
Kandidal Özofajit
Koresif Özofajit
Mide Kanaması
Mide Kanseri
Mide, Gastrit
Mide, İndetermine Ülser
Midede Bezoar (Yabancı Cisim)
Midede Erozif Gastrit
Mideye Dıştan Bası
Oksiyur (Kıl Kurdu)
Özofagus Varisleri
Pill Özofajit (ilaçlarla gelişen özofajit)
Plummer Wilson Sendromu
Polipler
Poliplerin Çıkarılması İşlemi
Reflü Hastalığı
Schaltzky Halkası
Soliter Rektal Ülser
Submukozal Tümörler
Ülser
Ülseratif Kolit
Virütik Özofajit
Watermelon Stomach
Yemek Borusu Darlıkları
Zollinger Ellison Sendromu
Reflü Hastalığı

Reflü (reflux;geri akmak) toplumda sık görülen bir rahatsızlıktır.  Normalde, gıdalar mideye girdikten sonra midenin giriş ve çıkış bölümündeki izafi kapakçıklar kapanır ve gıdalar öğütülerek küçük parçalara ayrılmaya başlanır. Eğer, yemek borusuyla mide giriş bölümü arasında bulunan izafi kapakçık gevşek olur ve tam kapanmazsa mide içindeki asit, safra ve muhteviyat yemek borusuna kaçarak  şikayetlere neden olur. Sağlıklı insanlarda normalde haftada 2-3 kez reflü olabilir. Eğer 3’den daha fazla olursa reflü hastalığı vardır. Yemek borusunda mide de olduğu gibi asite karşı koruyucu tabaka ve maddeler olmadığından göğüs ağrısı, yanma, boğazı devamlı temizleme isteği, ağza ekşi su gelmesi, ses kısıklığı şikayetleri ortaya çıkabilir. Hiatal herni durumu (mide fıtığı )varsa bu şikayetler daha da belirginleşir. Tedavide; yatak baş tarafının 10-15 cm kadar yükseltilmesi, az ve sık öğünler, zayıflama, dar ve sıkı elbise giymeme gibi yaşam biçim değişiklikleri ve diyet genellikle yeterli olur, bazen de ilaç kullanılması gerekir. Buda yetersiz olursa endoskopik veya cerrahi tedaviler uygulanabilir. Reflü bazen “Barreth” adlı hastalıkla birlikte bulunur. Tanı, şikayetlerin varlığı, endoskopik inceleme ve biyopsiler, özofagial Ph metri testi ve manometrik incelemeler gerekebilir. İnlett patch denilen durum hastanın yemek borusunun üst tarafında mide mukozası gözlenmesi halidir. 

Reflü hastalığı endoskopik olarak değişik sınıflamalarla (Savary, Los Angeles vs) safhalara ayrılır. Günümüzde en sık kullanılanı Los Angeles sınıflamasıdır. Bunlar hafiften ağır lezyonların gelişmesine göre; Grade A,B,C ve D olarak ayrılır. İkinci ve 3. Resimde, reflü şikayeti olan bir hastada, yemek borusunun alt kısmında (mideye giriş kısımlarında) mide asiti yanık izlerini görmektesiniz. Son resimde ise ilerlemiş ve yemek borusunun lümenini yaygın olarak saran ülserlerin olduğu bir safhayı görmektesiniz.                            

 

" Bu web sayfasındaki bilgiler sadece bilgilendirmek amaçlıdır, başka amaçla kullanılmamalıdır "

Bugün
34
Toplam
2678581