RESİMLER
Amebik Kolit
Anal Fissür
Anjiodisplaziler
Barrett Özofajiti
Brünneroma
Condyloma Accuminata
Crohn Hastalığı
Çölyak Hastalığı
Divertiküler Hastalık
Endometriozis Koli
Familial Adenomatöz Polipozis
Hemoroid (Basur)
İnlett Patch
Kalın Barsak Kanseri
Kandidal Özofajit
Koresif Özofajit
Mide Kanaması
Mide Kanseri
Mide, Gastrit
Mide, İndetermine Ülser
Midede Bezoar (Yabancı Cisim)
Midede Erozif Gastrit
Mideye Dıştan Bası
Oksiyur (Kıl Kurdu)
Özofagus Varisleri
Pill Özofajit (ilaçlarla gelişen özofajit)
Plummer Wilson Sendromu
Polipler
Poliplerin Çıkarılması İşlemi
Reflü Hastalığı
Schaltzky Halkası
Soliter Rektal Ülser
Submukozal Tümörler
Ülser
Ülseratif Kolit
Virütik Özofajit
Watermelon Stomach
Yemek Borusu Darlıkları
Zollinger Ellison Sendromu
Amebik Kolit
Entomeoba histolitica adı verilen parazitle bağırsakların mukoza tabakasında (bazen hastalık kana karışıp karaciğer dek yayılabilir) oluşturulan hasar neticesi, tenezmli (sancılı) ve kanlı dışkılamayla seyreden bir hastalıktır. Ülseratif koliti olan hastalarda bu parazit normal kişilere göre çok daha sık olarak barsağı enfekte ederek ülseratif kolitin şikayetlerinin artmasına neden olur. Dışkıda amip trofozoidlerinin görülmesi ile tanı konur (amip kistleri normaldede görülebilir ama trofozoidlerin olması amip hastalığının işaretidir). Bazen tanı koymak zordur, tanı için gaitada amip antijeni testi istenebilir. Tedavide antiamebik ilaçlar kullanılır (ciproflaxocine, metranidazol grubu gibi). Nadiren bu ilaçlara dirençli amiple enfeksiyon olur, bunun içinde Humatin (Paromomycine) tablet kullanılmalıdır.
 

" Bu web sayfasındaki bilgiler sadece bilgilendirmek amaçlıdır, başka amaçla kullanılmamalıdır "

Bugün
20
Toplam
2723783