RESİMLER
Amebik Kolit
Anal Fissür
Anjiodisplaziler
Barrett Özofajiti
Brünneroma
Condyloma Accuminata
Crohn Hastalığı
Çölyak Hastalığı
Divertiküler Hastalık
Endometriozis Koli
Familial Adenomatöz Polipozis
Hemoroid (Basur)
İnlett Patch
Kalın Barsak Kanseri
Kandidal Özofajit
Koresif Özofajit
Mide Kanaması
Mide Kanseri
Mide, Gastrit
Mide, İndetermine Ülser
Midede Bezoar (Yabancı Cisim)
Midede Erozif Gastrit
Mideye Dıştan Bası
Oksiyur (Kıl Kurdu)
Özofagus Varisleri
Pill Özofajit (ilaçlarla gelişen özofajit)
Plummer Wilson Sendromu
Polipler
Poliplerin Çıkarılması İşlemi
Reflü Hastalığı
Schaltzky Halkası
Soliter Rektal Ülser
Submukozal Tümörler
Ülser
Ülseratif Kolit
Virütik Özofajit
Watermelon Stomach
Yemek Borusu Darlıkları
Zollinger Ellison Sendromu
Mide, Gastrit
Midenin inflamasyon durumuna gastrit denilir. Bu genellikle H.Pilori adlı bakteri ile veya aşırı asit üretimiyle olmaktadır. Ülserlerin başlangıcı da gastrit ile olmaktadır, bazı gastritler kanamayla seyreder. H.Pilori bakterisi halkımızın %80-90’nında yaygın olarak bulunmaktadır. Şikayetleri ülser şikayetleri gibidir, tedavisi daha kolaydır
 

" Bu web sayfasındaki bilgiler sadece bilgilendirmek amaçlıdır, başka amaçla kullanılmamalıdır "

Bugün
9
Toplam
2714464